Spektrum zákroků

Chci se objednat

OFA

Lidé

MUDr. Martin Henzl MUDr. Martin Henzl
absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1992. V letech 1992 - 1996 pracoval jako chirurg na chirurgickém oddělení nemocnice s poliklinikou v Teplicích v Čechách. Zde v roce 1995 složil I. atestační zkoušku ze všeobecné chirurgie. Od roku 1997 až dosud pracuje na chirurgickém oddělení Havlíčkův Brod. V roce 2000 složil atestační zkoušku z cévní chirurgie a v roce 2005 složil II. atestační zkoušku ze všeobecné chirurgie.
Jeho velkým koníčkem je právě cévní chirurgie, s jejímiž základy se seznámil již na chirurgii v Teplicích a plně se jí věnuje od svého nástupu do Havlíčkova Brodu. V roce 2000 absolvoval tří týdenní stáž v Německu na William Harvey Klinik v Bad Neuheim, na cévním oddělení, které se mimo jiné specializuje na operace křečových žil a chronických bércových vředů. V roce 2002 absolvoval šesti týdenní stáž ve Velké Británii v Londýně v Royal Free Hospital.
Je členem České kardiovaskulární společnosti a The European Society for Vasular Surgery. Absolvoval řadu odborných seminářů a kongresů zaměřených na všeobecnou a cévní chirurgii. Na mnohých z nich přednesl svoje přednášky o chirurgické léčbě krčních cév, tepenných výdutích, o moderní chirurgické léčbě křečových žil a o chirurgické léčbě chronických bércových vředů.
 
Atestační diplomy Diplom - specializace cévní chirurgie Specializace v oboru chirurgie druhého stupně Diplom - specializace cévní chirurgie
 Licence Licence pro výkon funkce v oboru chirurgie Licence pro výkon funkce v oboru cévní chirurgie
 Absolovovaná školení XVII ročník Evropského kongresu cévních chirurgů v Innsbrucku XX ročník Evropského kongresu cévních chirurgů v Praze Evropský workshop cévní chirurgie - Pontresina, Švýcarsko Stáž v anglii - Mr. Darryll Baker PhD FRCS
   
MUDr. Petra Škurlová MUDr. Petra Škurlová
V roce  1994  ukončila studium na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. V letech 1994 - 2001 pracovala na kožním oddělení v Prešově. Poté působila na kožním oddělení v Jihlavě. Od r. 2004 pracuje na dermatovenerologické ambulanci v Nemocnici v Havlíčkově Brodě.
Ve své klinické praxi se zabývá korektivní dermatologií.
Je členkou České dermatolovenerologické společnosti i České akademie dermatovenerologie.
Je držitelkou certifikátů pro práci s laserem, pro aplikaci lékařského peelingu, pro aplikaci výplňových materiálů i mezoterapie.
   
MUDr. Jaroslav Bělehrádek MUDr. Jaroslav Bělehrádek
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, studium ukončil v roce 2006. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení v havlíčkobrodské nemocnici, kde pracuje doposud. V roce 2008 získal Certifikát o absolvování základního chirurgického kmene ( dříve atestace I. stupně ), v roce 2012 vykonal atestační zkoušku a získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru chirurgie ( dříve atestace II. stupně ).
Od roku 2013 spolupracuje s MUDr. Martinem Henzlem - ambulantní operace tříselné a pupeční kýly.
   
MUDr. Martin Janda MUDr. Martin Janda
V roce 2001 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil jako lékař na Chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, kde pracuje dodnes. V roce 2004 získal atestaci I. stupně v oboru chirurgie, v roce 2010 získal atestační zkouškou specializovanou způsobilost v oboru chirurgie (dříve atestace II. stupně). Od roku 2010 je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru cévní chirurgie. Je držitelem licencí ČLK v oboru chirurgie a urgentní medicína a diplomu celoživotního vzdělávání.
V Havlíčkobrodské nemocnici se věnuje všeobecné chirurgii, cévní chirurgii a intenzivní medicíně, externě pracuje u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Od října 2016 spolupracuje s MUDr. Martinem Henzlem v klinice ART&VEN.
   
MUDr. Eva Štěpánková MUDr. Eva Štěpánková
v roce 2014 úspěšně ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Téhož roku nastoupila na oční oddělení v havlíčkobrodské nemocnici, kde pracuje doposud. V roce 2016 získala certifikát o absolvování základního kmene v oboru oftalmologie.
Jako oční lékař se mimo jiné věnuje i chirurgickým terapeutickým a estetickým zákrokům na kůži v oblasti očí a tváře.
   
 Dana Šolcová Dana Šolcová
Po ukončení Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě v r. 1991 nastoupila na 4 roky na lůžkové chirurgické oddělení. Po mateřské dovolené v r. 2001 pracovala na oddělení ARO a během tohoto období absolvovala specializační studium ARIP v Hradci Králové.Od r. 2008 pracuje jako staniční sestra na jednotce intenzivní péče chirurgických oborů v Havlíčkově Brodě. Od roku 2008  je lektorkou první pomoci pro veřejnost a školící sestrou resuscitace.
   
Petra Plodíková Petra Plodíková
Po ukončení Střední zdravotnické školy v roce 1996 nastoupila na chirurgické oddělení v Havlíčkově Brodě. V roce 1998 nastoupila na centrální operační sály, kde pracovala jako perioperační sestra. Během této praxe v roce 2001 dokončila specializační studium v oboru instrumentování na operačním sále. Po mateřské dovolené nastoupila na jednotku intenzivní péče chirurgických oborů, kde pracuje dosud. V roce 2005 dokončila specializační studium v oboru chirurgické péče.
   
Robovská Valerie Robovská
Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě zakončila v roce 2005 maturitou. Dále pokračovala na této škole vyšším studiem, které zakončila v roce 2009 absolutoriem - diplomovaná všeobecná sestra.
Nyní pracuje na centrálních operačních sálech v nemocnici Havlíčkův Brod v oboru perioperační sestra. Do budoucna má zájem o specializační studium "instrumentování na operačních sálech".
   
Švařilová       Zuzana Jiříková, DiS.
Po absolvování základní školy v Ledči nad Sázavou nastoupila na Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po maturitě nastoupila na roční Jazykovou školu v Jihlavě, kterou zakončila rakouským diplomem - Deutsch certificat. V roce 2004 byla přijata na Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Jihlavě, kterou ukončila v roce 2008 absolutoriem. Od 1. 2. 2008 pracuje v Okresní nemocnici Havlíčkův Brod jako instrumentářka na centrálních operačních sálech. V únoru 2009 zahájila specializační studium - perioperační péče v Brně. Ve svém volném čase absolvovala řadu kurzů a školení, které uplatňuje ve své praxi (masérský kurz, reflexní terapie, baňkování, lymfodrenáž). Mezi záliby patří hra na klavír, domácí mazlíčci a ruční práce. V práci se snaží být empatická, přizpůsobivá a pohotová.
   
Radka Petrů Mgr. Radka Petrů
Úspěsně ukončila v  roce 2007 Střední zdravotnickou školu v Havl. Brodě. Poté byla přijata na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, v roce 2010 ukončila bakalářské studium na katedře Ošetřovatelství - obor Všeobecná sestra. 
Po získání titulu bakalář pokračovala v magisterském studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Má specializaci v kardiologii.
   
Jana Marešová Jana Marešová
Po úspěšném dokončení gymnázia nastoupila v roce 2011 na Masarykovu univerzitu v Brně, obor Všeobecné lékařství, kde stále studuje. Absolvovala stáž na ortopedickém oddělení. Ve volném čase dochází na gynekologické a dětské oddělení.

 

© 2019 ART&VEN | Administrace | Mapa stránek
webdesign: Crespo, s.r.o.

Je čas na dárkové poukazy!

Info na tel.
606 285 110