Ambulantní operace tříselných a pupečních (břišních) kýl

Spektrum operačních zákroků jsme rozšířili o operace kýl. Především jde o kýly pupeční a tříselné. Tyto operační zákroky jsou velmi vhodné k ambulantnímu operování v lokální anestezii.

Stejně tak jako po operaci křečových žil mohou pacienti po operaci kýl odejít ihned po zákroku domů. Díky ambulantnímu zákroku, časnému zatěžování a cvičení po operaci, se zkrátí doba rekonvalescence. Nicméně, aby se kýlní plastika dobře prohojila , je vhodné omezit větší fyzickou zátěž na 3-4 týdny.

Další výhodou zákroku v lokální anestezii je podstatné snížení operačních rizik a komplikací, které mohou souviset se zákroky v celkové anestezii. Výhodou muže být i provádění zákroků takřka v komorním až rodinném prostředí. Zákroky vždy provádějí erudovaní, dvou až tří atestovaní chirurgové / MUDr. Martin Henzl a MUDr. Jaroslav Bělehrádek /.

Tříselné kýly operujeme takzvanou kanadskou plastikou / Shouldice plastika /, která byla vypracována již v roce 1945 v kanadské privátní nemocnici - Shouldice Hospital, poblíž Toronta. Tato plastika se používá dodnes a má vynikající výsledky. Procento recidivy při této plastice je velmi nízké a dosahuje 0,5 %. Při operaci není používán cizorodý materiál /síťka/ a využívá se vlastních tkání ke zpevnění tříselného kanálu v několika vrstvách. MUDr. Martin Henzl absolvoval v dubnu 2013 týdenní stáž v Shouldice Hospital, tak aby mohl zavést detailně tuto operaci do své praxe. Pupeční kýly jsou operovány takzvanou Mayo plastikou, kdy se stříškovitě překryje defekt v oblasti pupku, taktéž za pomocí vlastních tkání.

Pupeční kýla

Spektrum zákroků

Chci se objednat

OFA

VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK

objednejte na tel. 606 285 110