Lidé

MUDr. Martin Henzl MUDr. Martin Henzl
absolvoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1992. V letech 1992 - 1996 pracoval jako chirurg na chirurgickém oddělení nemocnice s poliklinikou v Teplicích v Čechách. Zde v roce 1995 složil I. atestační zkoušku ze všeobecné chirurgie. Od roku 1997 až dosud pracuje na chirurgickém oddělení Havlíčkův Brod. V roce 2000 složil atestační zkoušku z cévní chirurgie a v roce 2005 složil II. atestační zkoušku ze všeobecné chirurgie.
Jeho velkým koníčkem je právě cévní chirurgie, s jejímiž základy se seznámil již na chirurgii v Teplicích a plně se jí věnuje od svého nástupu do Havlíčkova Brodu. V roce 2000 absolvoval tří týdenní stáž v Německu na William Harvey Klinik v Bad Neuheim, na cévním oddělení, které se mimo jiné specializuje na operace křečových žil a chronických bércových vředů. V roce 2002 absolvoval šesti týdenní stáž ve Velké Británii v Londýně v Royal Free Hospital.
Je členem České kardiovaskulární společnosti a The European Society for Vasular Surgery. Absolvoval řadu odborných seminářů a kongresů zaměřených na všeobecnou a cévní chirurgii. Na mnohých z nich přednesl svoje přednášky o chirurgické léčbě krčních cév, tepenných výdutích, o moderní chirurgické léčbě křečových žil a o chirurgické léčbě chronických bércových vředů.
 
   
Atestační diplomy Diplom - specializace cévní chirurgie Specializace v oboru chirurgie druhého stupně Diplom - specializace cévní chirurgie  Certificate of competence - Laser
 Licence Licence pro výkon funkce v oboru chirurgie Licence pro výkon funkce v oboru cévní chirurgie
Absolovovaná školení XVII ročník Evropského kongresu cévních chirurgů v Innsbrucku XX ročník Evropského kongresu cévních chirurgů v Praze Evropský workshop cévní chirurgie - Pontresina, Švýcarsko Stáž v anglii - Mr. Darryll Baker PhD FRCS
   
MUDr. Petra Škurlová

MUDr. Petra Škurlová
V roce  1994  ukončila studium na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. V letech 1994 - 2001 pracovala na kožním oddělení v Prešově. Poté působila na kožním oddělení v Jihlavě. Od r. 2004 pracuje na dermatovenerologické ambulanci v Nemocnici v Havlíčkově Brodě.
Ve své klinické praxi se zabývá korektivní dermatologií.
Je členkou České dermatolovenerologické společnosti i České akademie dermatovenerologie.
Je držitelkou certifikátů pro práci s laserem, pro aplikaci lékařského peelingu, pro aplikaci výplňových materiálů i mezoterapie.

Certificate of competence - Laser

   
MUDr. Martin Janda MUDr. Martin Janda
V roce 2001 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupil jako lékař na Chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, kde pracuje dodnes. V roce 2004 získal atestaci I. stupně v oboru chirurgie, v roce 2010 získal atestační zkouškou specializovanou způsobilost v oboru chirurgie (dříve atestace II. stupně). Od roku 2010 je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru cévní chirurgie. Je držitelem licencí ČLK v oboru chirurgie a urgentní medicína a diplomu celoživotního vzdělávání.
V Havlíčkobrodské nemocnici se věnuje všeobecné chirurgii, cévní chirurgii a intenzivní medicíně, externě pracuje u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Od října 2016 spolupracuje s MUDr. Martinem Henzlem v klinice ART&VEN.
   
MUDr. Eva Štěpánková

MUDr. Eva Němcová
v roce 2014 úspěšně ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Téhož roku nastoupila na oční oddělení v havlíčkobrodské nemocnici, kde pracuje doposud. V roce 2016 získala certifikát o absolvování základního kmene v oboru oftalmologie.
Jako oční lékař se mimo jiné věnuje i chirurgickým terapeutickým a estetickým zákrokům na kůži v oblasti očí a tváře.

Certificate of competence - Laser

   
 Dana Šolcová Dana Šolcová
Po ukončení Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě v r. 1991 nastoupila na 4 roky na lůžkové chirurgické oddělení. Po mateřské dovolené v r. 2001 pracovala na oddělení ARO a během tohoto období absolvovala specializační studium ARIP v Hradci Králové.Od r. 2008 pracuje jako staniční sestra na jednotce intenzivní péče chirurgických oborů v Havlíčkově Brodě. Od roku 2008  je lektorkou první pomoci pro veřejnost a školící sestrou resuscitace.
   
Robovská Valerie Robovská
Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě zakončila v roce 2005 maturitou. Dále pokračovala na této škole vyšším studiem, které zakončila v roce 2009 absolutoriem - diplomovaná všeobecná sestra.
Nyní pracuje na centrálních operačních sálech v nemocnici Havlíčkův Brod v oboru perioperační sestra. Do budoucna má zájem o specializační studium "instrumentování na operačních sálech".
   
Jana Marešová Jana Marešová
Po úspěšném dokončení gymnázia nastoupila v roce 2011 na Masarykovu univerzitu v Brně, obor Všeobecné lékařství, kde stále studuje. Absolvovala stáž na ortopedickém oddělení. Ve volném čase dochází na gynekologické a dětské oddělení.
   
Lenka Grodlová Lenka Grodlová
Po ukončení Střední zdravotnické školy v Jihlavě v roce 1994,pokračovala pomaturitním specializačním studiem v oboru "Sestra pro intenzivní péči ARO-JIP",které zakončila absolutoriem v roce 1995. Poté nastoupila na oddělení ARO v Havlíčkobrodské nemocnici,kde pracuje doposud.
   
Jana Koubková Jana Koubková
Střední zdravotnickou školu ukončila v roce 2007 maturitou. Ještě tentýž rok začala pracovat v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod na akutním příjmovém oddělení 7A, kde pracuje doposud. V roce 2013 dokončila specializační studium v oboru psychiatrie.
   
Lenka Laštovičková Lenka Laštovičková, DiS.
Gymnázium Havlíčkův Brod, vyšší zdravotnická škola Havlíčkův Brod.
Praxe: 5 let instrumentářka - centrální operační sály v nemocnici Havlíčkův Brod. Nyní jako zdravotní sestra v zubní ordinaci.

 

Spektrum zákroků

Chci se objednat

OFA

Je čas na dárkové poukazy!

Info na tel.
606 285 110